• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Những bài giảng của các bạn đầy cảm hứng và xúc động, thú vị và bổ ích.

Tôi cảm thấy rất cảm động vì mục đích và sự mệnh của các bạn. Những bài giảng của các bạn đầy cảm hứng và xúc động, thú vị và bổ ích. Chúng tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ chức của các bạn, đối với sự giúp đỡ của các bạn dành cho đất nước. Nên chúng tôi muốn mọi thứ phát triển hơn nữa. Tôi muốn tổ chức thêm nhiều chương trình hữu ích như vậy cho nhân viên của Highlands

Ông Lê Thái Anh Chủ tịch HĐQT Highlands Coffee

Bản quyền thuộc về Doanh nghiệp Xã hội Kỹ năng Sinh tồn SSVN