• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Các khóa học của giảng viênCơ bản

Họ tên.

Tony Coffey

Quốc gia | Country

AU

Giới tính | Gender

Nam | Male

Tiểu sử

Current Position

Ông Tony Coffey là chuyên gia sơ cấp cứu làm việc tại thành phố lớn nhất Australia, thành phố Sydney. Ông phụ trách chuyên môn sơ cấp cứu cho vùng nội thành, vùng biển và 2 bệnh viện lớn tại Sydney.
Chuyên gia Tony Coffey trực tiếp tham gia công tác sơ cấp cứu, cứu hộ bờ biển và đào tạo về sơ cấp cứu, cứu hộ từ năm 1991 với vai trò là một chuyên gia cứu hộ chuyên nghiệp trong 10 năm và cũng là một tình nguyện viên cứu hộ hơn 20 năm qua. Trong suốt thời gian trên, ông đã thực hiện các chương trình đào tạo, công tác đánh giá và làm việc ở các vị trí điều hành tại Hiệp hội Cứu hộ thủy nạn bang New South Wales và Học viện Cứu hộ Úc tại bang New South Wales của Australia.
Hiện ông Tony Coffey là giám đốc đào tạo tại Kỹ năng Sinh tồn SSVN

Tiểu sử

Short Bio

Ông Tony Coffey là chuyên gia sơ cấp cứu làm việc tại thành phố lớn nhất Australia, thành phố Sydney. Ông phụ trách chuyên môn sơ cấp cứu cho vùng nội thành, vùng biển và 2 bệnh viện lớn tại Sydney.
Chuyên gia Tony Coffey trực tiếp tham gia công tác sơ cấp cứu, cứu hộ bờ biển và đào tạo về sơ cấp cứu, cứu hộ từ năm 1991 với vai trò là một chuyên gia cứu hộ chuyên nghiệp trong 10 năm và cũng là một tình nguyện viên cứu hộ hơn 20 năm qua. Trong suốt thời gian trên, ông đã thực hiện các chương trình đào tạo, công tác đánh giá và làm việc ở các vị trí điều hành tại Hiệp hội Cứu hộ thủy nạn bang New South Wales và Học viện Cứu hộ Úc tại bang New South Wales của Australia.
Hiện ông Tony Coffey là giám đốc đào tạo tại Kỹ năng Sinh tồn SSVN

Bản quyền thuộc về Doanh nghiệp Xã hội Kỹ năng Sinh tồn SSVN