• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hướng dẫn sơ cứu khi 1 phần cơ thể bị đứt.

Sơ cứu một phần cơ thể bị đứt có vai trò rất quan trọng trong việc ghép nối phần cơ thể đứt rời trở lại cơ thể và khả năng hồi phục sau này. Hãy theo dõi Chuyên gia Sơ cấp cứu Australia Toney Coffey hướng dẫn cách sơ cứu khi một phần cơ thể bị đứt nhé.

Bản quyền thuộc về Doanh nghiệp Xã hội Kỹ năng Sinh tồn SSVN